Wednesday, November 12, 2014

मसूर दाल - Masoor daal

मसूर दाल भीगी                              1 कप
पानी                                              2 कप
नमक                                           स्वादानुसार
हल्दी                                           १/२ टी स्पून

छौंक
तेल                                         1 टेबल स्पून
राई                                         १/२टी स्पून
मेथी दाना                                १/२ टी स्पून
करी पत्ता                                 8
लम्बा कटा प्याज                   1 बड़ा
कोकोनट मिल्क                     १/२ कप
नीम्बू रस                                1  स्पून

मसूर दाल को भिगोकर उसमे नमक हल्दी और 2 कप पानी डालकर पका ले।  अब पैन में   तेल डालकर राई, मेथी दाना, करी पत्ता  डालकर फिर प्याज डाले । जब प्याज सॉफ्ट हो जाय 2 हरी मिर्च कटी डालकर दाल छौंक दे।  उसमे कोकोनट मिल्क डाले  और नीम्बू का रस  डाले । जब पक  जाय तब सर्व करे।